Organisatie

Doelstelling

Stichting Panfluit Bolivia zorgt voor een uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Nederlanders en Bolivianen. De doelstelling is zoveel mogelijk geld in te zamelen om de omstandigheden en de kwaliteit van het schoolonderwijs in de meest behoeftige en geïsoleerde gebieden van Bolivia te verbeteren.

Methode

We werken samen met Nederlandse scholen in het Basis- en Middelbaar onderwijs door middel van culturele activiteiten zoals creatieve workshops en muziek-en dansmanifestaties. Het via de acties ingezamelde geld wordt overgemaakt naar de bijvoorbeeld de Stichting Wilde Ganzen, die het besteedt aan een project in Bolivia dat hiervoor is uitgekozen. Zo kan de jeugd in Bolivia een hoopvolle en waardige toekomst gegeven worden.

 

Organisatie

– Voorzitter van Stichting
– Penningmeester, Notaris
– Vrijwilligers

Financiering

Wij zamelen geld in door middel van activiteiten die wij op verschillende scholen in Nederland houden. Dit alles in samenwerking met organisaties als Wilde Ganzen, ICCO, NCDO en vrijwilligers die ons helpen met het bereiken van onze doelen.